Infolinia

801 889 881

Zostaw swój numer, oddzwonimy!

Czat online z doradcą

Rozpocznij czat

Formularz

Dane Osobowe

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 

Ochrona prywatności i polityka bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów i osób odwiedzających nasz serwis www ma dla Futuro Finance Sp. z o.o. fundamentalne znaczenie.

Jak i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Jesteśmy Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na serwisach www.futurofinance.pl, www.worklevelup.pl, a także za pośrednictwem adresów e-mail firma@futurofinance.pl i rekrutacja@futurofinance.pl. Dane osobowe zebrane i prezentowane na wymienionych serwisach www są traktowane przez Futuro Finance Sp. z o.o. ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). Zapewniamy wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przekazane do Futuro Finance Sp. z o.o.  za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisach www lub adresu e-mail firma@futurofinance.pl przetwarzane są w celu komunikacji z użytkownikiem. Jeśli cel i zakres użycia przekazywanych danych jest szerszy niż opisany powyżej, np. marketing bezpośredni, zbieramy na to odrębne zgody poprzez odpowiednie formularze.

Futuro Finance Sp. z o.o. nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Futuro Finance Sp. z o.o. przetwarza również dane klientów, wobec których świadczy usługi pośrednictwa finansowego w celu uzyskania dla nich kredytu w instytucji finansowej. W celu wykonania usługi pośrednictwa finansowego z klientami ich dane mogą być przekazane do banków, z którymi Futuro Finance Sp. z o.o. ma podpisane stosowne umowy oraz do Move On Sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane przez Futuro Finance Sp. z o.o. w imieniu klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metody gromadzenia danych

Futuro Finance Sp. z o.o.  w serwisach www, których jest właścicielem, rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi. Personalizacja serwisów www, jak również dane statystyczne, pobierane są metodą plików cookie. Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji wyglądu serwisu www.

Jak zabezpieczamy dane?

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisów www, Futuro Finance Sp. z o.o. stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami zawierającymi te serwisy. Obecnie są to technologie: SSL (SecureSocketLayer) lub TLS (TransportLayerSecurity). Technologie te zapewniają ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.

W przypadku kontaktu z użyciem adresów firma@futurofinance.pl i rekrutacja@futurofinance.pl, przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Odradzamy przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.

Futuro Finance Sp. z o.o.  stosuje zaawansowane środki ochrony infrastruktury sieciowej i serwerowej. W szczególności dane składowane są na wysokiej klasy sprzęcie, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Stosujemy środki minimalizujące ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

Prawo sprzeciwu

Każdy w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie nie będziemy mogli przetwarzać już danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, iż istnieją:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu,
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dodatkowo mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  1. sprostowanie (poprawienie) danych,
  2. dostęp do danych (informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane),
  3. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. ograniczenie przetwarzania,
  5. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z wszystkich tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres e-mail iod@futurofinance.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, nasz Inspektor Ochrony Danych może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o kontakt również z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail iod@futurofinance.pl.

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Z wszystkich tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres e-mail iod@futurofinance.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, nasz Inspektor Ochrony Danych, Bartosz Ryż, może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

O firmie

Futuro Finance jest ogólnopolskim Doradztwem Finansowym zorientowanym na budowanie bezpieczeństwa finansowego naszych klientów.

Adres siedziby

Futuro Finance
ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław

Newsletter

Dołącz do newslettera Futuro Finance i bądź na bieżąco!

Jak się wypisać?