Jak zostać doradcą finansowym i kto może pełnić tę funkcję?

Doradca finansowy to osoba, która ma za zadanie pomagać klientom indywidualnym i biznesowym banków w doborze odpowiedniego produktu kredytowego. Może pracować dla konkretnego kredytodawcy lub być doradcą niezależnym – firmy trudniące się typowo doradztwem finansowym stają się w Polsce już dość powszechną praktyką. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc pełnić taki zawód?

Kto może zostać doradcą finansowym?

Doradca finansowyPonieważ doradztwo finansowe to w naszym kraju stosunkowo młoda dziedzina, to działalność doradców nie jest uregulowana. Oznacza to, że działalność na tym polu może pełnić każdy. Nie trzeba mieć określonego wykształcenia (choć niektóre uczelnie wyższe tworzą już kierunki szkolące przyszłych doradców finansowych), kończyć odpowiednich kursów czy zdobywać właściwych licencji.

O wiele ważniejsze niż wykształcenie w przypadku doradców finansowych jest dobra znajomość rynku bankowego w Polsce oraz śledzenie zmian na rynku, np. regulacji i przepisów związanych z danym polem działalności doradcy. Poza tym, osoba zajmująca się doradztwem powinna mieć dobre umiejętności sprzedażowe, cechować się wysoką komunikatywnością oraz wykazywać zdolności analityczne.


Wynagrodzenie i obowiązki doradców finansowych

Do doradców finansowych zgłaszają się przede wszystkim klienci, którzy mają zamiar wziąć kredyt w banku lub wykupić ubezpieczenie. Do obowiązków takich osób należy pomoc w wyliczaniu zdolności kredytowej, kompletowanie wymaganych przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentów, pośredniczenie między instytucją a klientem, analiza profilu klienta i dokonywanie odpowiednich obliczeń w celu wybrania najlepszej oferty.

A jak wygląda wynagrodzenie doradcy finansowego? Pobiera on pieniądze nie od kredytodawcy czy osoby poszukującej ubezpieczenia, a banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Pensja doradcy składa się zazwyczaj z podstawy oraz prowizji od każdego sprzedanego produktu instytucji. Taka osoba może być zatrudniona bezpośrednio w danym banku lub u określonego ubezpieczyciela albo pracować jako niezależny doradca finansowy. Najczęstsze formy zatrudnienia to umowa o pracę, umowa agencyjna lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. To ostatnie rozwiązanie jest najczęstszą opcją – również w przypadku współpracy z konkretną instytucją. Doradca finansowy może być także zatrudniony w konkretnej firmie i pomagać przedsiębiorstwu w podejmowaniu decyzji związanych z budżetem lub przyszłymi inwestycjami.