Kredyty dla firm – na jaki się zdecydować?

Nie tylko klienci indywidualni mogą poprawić swoją sytuację finansową zaciągając kredyt. Oferty takich zobowiązań banki przygotowały także dla przedsiębiorstw. Produkt dla firm przeznaczony na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nazywany jest kredytem obrotowym. Z kolei kredyt inwestycyjny ma na celu pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem firmy.

Kredyt obrotowy – na czym polega?

Kredyt dla firmMówiąc najprościej, kredyt obrotowy zaciąga się w celu zwiększenia obecnej płynności finansowej, wynikającej np. z oczekiwaniem na spłatę zobowiązania przez kontrahentów czy klientów. Taki kredyt dla firm można spożytkować np. na zakup towarów, surowców, pokrycie kosztów administracyjnych czy nawet uregulowanie innych zobowiązań przedsiębiorstwa. Innymi słowy, celem takiego finansowania jest zawsze opłacanie bieżącej działalności biznesu.

Kredyt obrotowy może funkcjonować w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. W ramach tego pierwszego bank udostępnia przedsiębiorstwu dany limit, z jakiego może korzystać w ciągu miesiąca. Przyznawany jest on na posiadane przez firmę konto i to właśnie z tego rachunku jest spłacany. Każdy wpływ na firmowy rachunek oznacza automatyczną spłatę zadłużenia. Jeśli zaś chodzi o kredyt dla firm w rachunku kredytowym, to w jego przypadku przedsiębiorstwo nie musi posiadać konta w banku, w którym wnioskuje o zobowiązanie. W przeciwieństwie do pierwszego typu kredytu obrotowego, który może się odnawiać, ten w rachunku kredytowym jest finansowaniem jednorazowym.


Kredyt inwestycyjny – co to jest?

Innym typem kredytu przeznaczonego dla firm jest kredyt inwestycyjny. Nie jest on jednak stworzony z myślą o finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a, jak sama nazwa wskazuje, większych inwestycji. Podczas gdy celem kredytu obrotowego jest pomnożenie majątku w krótszej perspektywie, tak kredyt inwestycyjny nastawiony jest na działanie długofalowe.

Dlatego też dostępna kwota kredytu inwestycyjnego jest wyższa niż obrotowego. Finansowanie to można wykorzystać m.in. na zakup nieruchomości, wyposażenie firmę w nowe technologie, zakup wyspecjalizowanych maszyn, itp. Ważną kwestią w przypadku możliwości uzyskania kredytu inwestycyjnego jest stabilna pozycja na rynku, a także konieczność wpłacenia wkładu własnego, którego wysokość zależna jest od oferty konkretnego banku.